veiligheid

Sinds 2001 is het wettelijk verplicht om op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, waarbij minimum twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens op de bouwwerf werken komen uitvoeren, een veiligheidscoördinator aan te stellen. Hieronder vallen ook de firma’s voor het leveren van bouwmaterialen en nutsmaatschappijen.

De veiligheidscoördinator-ontwerp start de opmaak van het veiligheidsdossier reeds in de ontwerpfase. Tijdens de uitvoering volgt de veiligheidscoördinator-verwezenlijking de werken op en vervolledigt deze het dossier.
Het dossier bevat in de meeste gevallen (de dossiersamenstelling kan variëren naargelang de werken) een veiligheids- & gezondheidsplan (V&G-plan), een coördinatiedagboek (CDB) en een postinterventiedossier (PID).